Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

U hebt het recht om Amorati te informeren dat u uw aankoop annuleert, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 15 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Bedrijfsinformatie Amorati

De website en webshop van Amorati zijn eigendom van:

Amorati BV

 • Oude Jetseweg1
 • 1731 Relegem-Asse
 • Belgium
 • VAT BE0760401509


www.amorati.be
info@amorati.be

Toepasselijke voorwaarden

De volgende voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Amorati webshop worden geplaatst. Door producten te bestellen op de Amorati webshop accepteert u deze voorwaarden.

Amorati behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prijs

Alle prijzen op de webshop van Amorati zijn uitgedrukt in euro's inclusief BTW en exclusief eventuele kosten voor verzending en betaling.

Verkoopcontract

Aankopen via de webshop van Amorati komen tot stand wanneer u een bevestigingsbericht heeft ontvangen dat de bestelling succesvol is verwerkt en dat de betaling is ontvangen.

Betaling

Betaling is mogelijk:

 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • Bancontact
 • Ideal
 • PayPal
 • Apple Pay
 • Google Pay

 

U erkent en gaat ermee akkoord alle verzend-, betalings- en administratiekosten te betalen, evenals de betaling van btw en alle andere toepasselijke belastingen op uw bestelling. Deze kosten worden automatisch voor u berekend, duidelijk weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst en samen met de totale kosten van het product van uw rekening afgeschreven.

Verzending

Amorati werkt samen met derde partijen voor de verzending van uw bestelling. De verzendkosten zijn afhankelijk van de verzendmethode die u kiest en de bestemming van uw artikelen. Deze kosten worden duidelijk weergegeven bij het plaatsen van uw bestelling via de Amorati webshop.

De vermelde verzend- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en Amorati kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies, schade of kosten veroorzaakt door het niet naleven van de gespecificeerde verzend- en leverdata.

Aanbod

De artikelen zijn alleen bedoeld voor normaal privégebruik.

Ondanks dat de website en webshop van Amorati met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet actueel is. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice (zie hieronder). Amorati is wat de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Alle producten worden geleverd op basis van beschikbaarheid en kunnen op elk moment worden geannuleerd. De webshop van Amorati wordt automatisch bijgewerkt om u altijd de meest recente producten aan te bieden. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet op voorraad is. Als de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 dagen bedraagt, neemt onze klantenservice contact met u op.

Amorati is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de levertijden aan te passen, de leveringen op te splitsen of aan de levering andere voorwaarden te verbinden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Amorati totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging gaat echter bij aflevering op u over. U verbindt zich ertoe om, indien nodig, derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van Amorati.

Garantie

Indien de door Amorati geleverde goederen tekortkomingen vertonen of defect blijken te zijn, worden deze door Amorati kosteloos vervangen binnen de geldende garantietermijnen en voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet. Amorati wordt dan de eigenaar van het vervangen goed.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om Amorati te informeren dat u uw aankoop annuleert, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 15 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw aankoop te annuleren, moet u ons binnen 15 kalenderdagen na levering van uw goederen schriftelijk op de hoogte brengen op het volgende adres: Oude Jetseweg 1, 1731 Relegem-Asse, België. De goederen moeten op uw kosten aan Amorati worden geretourneerd binnen 15 kalenderdagen na levering op het volgende adres: Oude Jetseweg 1, 1731 Relegem-Asse, België.

Alleen artikelen die zich in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte artikelen of artikelen waarvan de verpakking (of een deel daarvan) geopend is, worden in geen geval teruggenomen.

Privacyverklaring en beleid

Amorati draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de onderstaande bepalingen (het "Amorati Privacybeleid") en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Amorati Privacybeleid.

Via onze website kunt u informatie opvragen en bestellingen plaatsen.

Bij een informatieverzoek vraagt Amorati u om een minimum aan persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen:

Naam
Voornaam
e-mailadres.

Als u via onze website een bestelling plaatst, vraagt Amorati u om een minimum aan persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken:

Naam
Voornaam
e-mailadres
telefoonnummer
addres.

U bent vrij om ook de rest van uw persoonlijke gegevens in te voeren.

Ons belangrijkste doel bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is om u de gevraagde diensten of informatie te bieden.

Als gevolg van het plaatsen van uw bestelling op onze webshop, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig om aan onze contractuele verplichtingen met betrekking tot uw bestelling te voldoen. Indien u echter gedurende vijf jaar na uw laatste bestelling geen bestelling meer plaatst via onze webshop, zullen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door Amorati in een bestand opgeslagen om u te informeren over onze activiteiten. Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing via e-mail. Als u achteraf besluit dat u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich van de distributielijst laten verwijderen door op de link "uitschrijven" in de e-mail te klikken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan direct uit onze bestanden verwijderen.

Door contact op te nemen met Amorati op het volgende adres: Oude Jetseweg 1, 1731 Relegem-Asse, België, of door een e-mail te sturen naar info@amorati.be, kunt u altijd uw persoonsgegevens bij ons opvragen en / of corrigeren of bij ons een bestand laten verwijderen.

Door persoonlijke gegevens te verstrekken via onze website, machtigt u Amorati om deze informatie te delen met haar zusterbedrijven of gelieerde ondernemingen in Europa. Amorati stelt uw persoonsgegevens alleen aan deze personen ter beschikking voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Amorati kan dit privacybeleid van Amorati van tijd tot tijd wijzigen. We raden u daarom aan om het privacybeleid van Amorati elke keer dat u ons via onze website persoonsgegevens verstrekt, te lezen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Amorati-privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: Oude Jetseweg 1, 1731 Relegem-Asse, België of door een e-mail te sturen naar info@amorati.be.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2274 48 00, Fax +32 (0) 2274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

Kracht van de meerderheid

Amorati kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of niet-naleving van verplichtingen als gevolg van overmacht, inclusief staking, uitsluiting, oproer, oorlog, brand, ongeval, tekort aan leveranciers of fabrikanten van het Amorati-materiaal, overheidsinstanties. beperkingen, het niet verlenen van import- of exportvergunningen, schending van wetten, voorschriften of bevelen, of voor enige andere omstandigheden of oorzaken die de juiste naleving van deze voorwaarden verstoren, of voor enige andere oorzaak buiten de controle van Amorati.

Klachten en klantenservice van Amorati

Elk gebrek, zichtbare beschadiging en / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering dienen binnen 15 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van het goed te worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

De klantenservice van Amorati is bereikbaar per e-mail op info@amorati.be of per post op het volgende adres Oude Jetseweg 1, 1731 Relegem-Asse, België.

Inbreuk op de geldigheid en niet-verzaking

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit op geen enkele manier invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen.

Het feit dat Amorati de toepassing van enige bepaling van deze Voorwaarden niet vereist of geen aanspraak maakt op haar rechten onder deze Voorwaarden, betekent niet dat Amorati afstand doet van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden.

Bewijs

U accepteert dat elektronische communicatie, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de Belgische verwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar info@amorati.be worden gestuurd.